nollställningsår

årtal då de sista siffrorna i årtalsnumreringen nollställs, till exempel när 1999 följs av 2000. – Se 2000‑problemet och Y2K2X. – På engelska: pivot year.

[tid] [12 januari 2020]