Y2K2X

beteckning på en upprepning av 2000‑problemet i mindre skala i början av år 2020. – Y2K2X drabbade bland annat betalningsautomater i Hamburgs tunnelbana och parkeringsautomater i New York. Problemet berodde på att man i några fall hade försökt lösa 2000‑problemet genom att flytta nollställningsåret (pivot year) från 1900 till 1920. Årtal som hade angetts med bara två siffror skulle alltså räknas till 1900‑talet om de var 20–99, alltså 1920–1999; om de var 00-19 skulle de räknas till 2000-talet, alltså år 20002019. Man antog att programmen inte längre skulle vara i bruk år 2020. Men det var de alltså. När årtalet slog över från 19 till 20 tolkade datorprogrammen det som ett omslag från 2019 till 1920. – Benämningen Y2K2X står för Y2K plus 20, skrivet som 2 gånger X – det latinska tecknet för tio. Även känd som hashtaggen #y2020.

[fel] [programmering] [tid] [ändrad 3 augusti 2021]

Dagens ord: 2020-01-25