nomadisk

(nomadic) – omflyttbar – om anslutning till datornät: flyttbar men inte mobil. – Med nomadisk anslutning kan man ansluta sig till nätet på många platser, men så länge anslutningen är aktiv kan man inte byta plats, möjligen flytta sig några meter, som med wi-fi. (Med en mobil anslutning, som en mobiltelefon, kan man röra sig fritt utan att anslutningen bryts.) Ordet nomaditet används både om trådbundna och trådlösa nät (som WiMAX).

[nätverk] [ändrad 6 december 2020]