non-native virtualization

icke-nativ virtualisering – virtualisering där den virtuella maskinen (ett program som beter sig som en komplett dator) inte är en avbildning av den materiella datortyp som den körs på. Den virtuella maskinen kan till exempel motsvara en PC, men köras på en Mac. – Alternativet är native virtualization. – Se också native.

[virtualisering] [ändrad 14 oktober 2019]