nordgränssnitt

(northbound interface) – tekniskt gränssnitt som från en lägre nivå ger information till en högre nivå. Med andra ord: från detaljnivå till en övergripande nivå. Termen används främst inom tele- och datakommunikation. Kommunikationen brukar vara enkelriktad: den lägre nivån ger information om sitt tillstånd till den högre nivån, men den kan inte genom gränssnittet styras från den högre nivån. – Komplementet är sydgränssnitt (southbound interface). – Termerna kommer av att man brukar rita systemen som staplar med de grundläggande nivåerna nertill (söderut) och de övergripande nivåerna upptill (norrut).

[datakommunikation] [telekom] [16 april 2018]