sydgränssnitt

(southbound interface) – tekniskt gränssnitt som ger en högre nivå i ett system tillgång till information från en lägre nivå. Det ger systemets övergripande funktioner möjlighet att inhämta information om tillståndet på detaljnivå. Termen används främst inom tele- och datakommunikation. – Komplementet är nordgränssnitt (northbound interface). – Termerna kommer av att man brukar rita systemen som staplar med de grundläggande nivåerna nertill (söderut) och de övergripande nivåerna upptill (norrut).

[datakommunikation] [telekom] [16 april 2018]