Nordic free software award

tidigare årligt pris till främjare av fri mjukvara. Priset delades mellan 2007 och 2011 ut till nordiska personer, projekt eller orga­nisa­tioner som hade lämnat ett fram­stå­ende bidrag till främjandet av fri mjuk­vara. Priset delades ut på kon­fe­rensen FSCONS. –– Se denna länk (gammal).

[fri mjukvara] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 13 januari 2018]