Nordic free software award

tidigare årligt pris till främjare av fri mjukvara. Priset delades mellan 2007 och 2011 ut till nordiska personer, projekt eller orga­nisa­tioner som hade lämnat ett fram­stå­ende bidrag till främjandet av fri mjukvara. Det delades också ut 2018. Priset delades ut på kon­fe­rensen FSCONS. – Se denna länk (gammal).

[fri mjukvara] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 28 juli 2020]