Numbersync

varumärke för tjänst som gör att kundens telefon­nummer går direkt till flera apparater, även om abon­nent­ens smarta mobil inte finns i när­heten. Man ska alltså kunna ta emot ett tele­fon­sam­tal med, till exempel, en smart klocka utan att det för­med­las av en mobil­tele­fon. – Tjänsten erbjuds av ameri­kanska AT&T för abon­nenter som har Apples* IOS.