numerisk

som anges med siffror; digital. – Numerisk analys är beräkningar med tal som skrivs med ett begränsat antal siffror – alltså med tal som vid behov avrundas. – Numeriska verkstadsmaskiner är svarvar och andra maskiner som styrs av instruktioner uttryckta som tal. Se också CNC. Man skulle kunna säga digitala verkstadsmaskiner, men numeriska är den vedertagna termen. – På franska är numerique ordet för digital.

[matematik] [ändrad 11 januari 2021]