CNC

computer numerical control – datorstyrning av numeriskt (=digitalt) styrda verkstadsmaskiner. Detta till skillnad från äldre numeriskt styrda maskiner som följde instruktioner på hålremsa eller annat medium.

[förkortningar på C] [industriell it] [ändrad 18 augusti 2019]