nyckelserver

en server med en förteckning över publika nycklar och deras ägare. Nyckelservrar är tillgängliga för allmänheten och är en förutsättning för att krypterad e‑post ska bli allmänt tillgänglig. (Se Public key infrastructure, PKI.) De har främst två funktioner:

  1. – den som vill skicka krypterade meddelanden till någon slår upp mottagarens publika nyckel på nyckelservern;
  2. – den som har fått ett meddelande med elektronisk signatur kan kontrollera signaturens äkthet med hjälp av avsändarens publika nyckel, som finns på nyckelservern.

– Observera att nyckelservrar inte alltid är säkra, men det har inget med teknik att göra. Det måste finnas noggranna kontroller så att ingen kan registrera in en publik nyckel i en annan persons namn. Utan sådana kontroller är nyckelservrar värdelösa, för att inte säga farliga. (Se också Web of trust.)

[kryptering] [ändrad 22 november 2018]