O3D

programspråk för interaktiv tre­dimensionell dator­grafik. – O3D har utvecklats av Google och släpptes 2009. Det är avsett för webb­sidor och andra applikationer. Googles syfte är att över­brygga skillnaden mellan långsam webbaserad 3d‑grafik och den snabba grafiken i dator­spel som körs från hårddisken. O3D är skrivet i öppen käll­kod och kan laddas ner som insticks­program för Chrome och Firefox från Googles webb­sidor. – Med tredimensionell menas här åter­givning (tvådimensionell) på vanlig bildskärm av ett tredimensionellt grafiskt sceneri. Bilden på skärmen får perspektiv. Det blir inget djup i bilden, men användaren kan vända och vrida på föremålen på bild­skärmen och betrakta dem ur olika vinklar. – Se Googles webbsidor.

[3d] [ändrad 21 augusti 2018]