oktal

ett sätt att ange tal med åtta siffertecken i stället för tio. Man använder bara siffertecknen 0—7. Efter 7 kommer ”10” för åtta, ”11” för nio, ”12” för tio och så vidare; talet sexton skrivs ”20”. – Oktal notation är ett numera ovanligt alternativ till det hexadecimala talsystemet som ett sätt att komprimera binär notation. Tre binära tecken (ettor och nollor) blir ett oktalt tecken. Det har fördelen, gentemot det hexadecimala systemet, att det kan skrivas med enbart vanliga siffror – inga extra tecken behövs. – På engelska: octal. – Läs också om Base 32 och Base 64.

[matematik] [ändrad 5 augusti 2021]