oktal

(octal) – sätt att ange tal med åtta siffertecken i stället för tio. Man använder bara siffertecknen 0—7. Efter 7 kommer ”10” för åtta, ”11” för nio, ”12” för tio och så vidare; talet sexton blir ”20”. – Oktal notation är ett numera ovan­ligt alternativ till det hexa­decimala tal­systemet som ett sätt att kom­pri­mera binär notation. Tre binära tecken (ettor och nollor) blir ett oktalt tecken. Det har fördelen, gentemot det hexa­decimala systemet, att det kan skrivas med enbart vanliga siffror – inga extra tecken behövs. – Läs också om Base 32 och Base 64.

[matematik] [ändrad 18 april 2017]