Base 64

system för kodning av talen 0–63 med 64 olika tecken. – Base 64 använder det engelska alfabetets stora och små bokstäver, siffertecknen 0—9 samt tecknen + och / för att skriva talen 0–63. Noll blir ”A”, ett blir ”B” och så vidare till ”Z” för tjugofem. Sedan anges tjugosex med ”a” och så vidare till ”z” för femtioett. Femtiotvå anges med ”0” och så vidare till ”9” för sextioett. ”+” står för sextiotvå och ”/” för sextiotre; sextiofyra blir ”BA”. – Base 64 är ett utrymmesbesparande sätt att skriva ut sekvenser av ettor och nollor. Man tar sex ettor och nollor i taget och kodar om dem till ett tecken i Base 64. – Skrivs också base64 eller Base‑64. – Läs mer i RFC nummer 4648 (länk). – Jämför med Base 32, hexadecimal och oktal.

[matematik] [programmering] [rfc] [ändrad 2 november 2021]

Dagens ord: 2018-08-02