olaga förföljelse

i juridik: upprepade kränkningar av en persons rätt att vara i fred. – Det mot­svarar vad som också kallas för stalkning, alltså fysisk för­följelse, ovälkomna besök, telefon­på­ringningar, mejl, hotelser och andra upprepade handlingar som är hot­fulla eller kränkande. – Olaga för­följelse förbjöds i lag i oktober 2011, och kan straffas med upp till fyra års fängelse. Nytt i lagen är att en serie av sådana handlingar är åtal­bara tillsammans. Tidigare har de be­dömts var för sig i dom­stolen. – I lagen an­vänds termen kontaktförbud i stället för det äldre be­söks­förbud för att under­stryka att även telefon­samtal, mejl och SMS är för­bjudna. – Se Brotts­balken, fjärde kapitlet, fjärde paragrafen, avsnitt b (länk).

[förföljelse] [lagar] [ändrad 22 november 2017]

Dagens ord: 2016-11-15