omöjlig resa

(impossible travel) – samtidiga eller nästan samtidiga aktiviteter, knutna till samma användare på två eller flera platser långt ifrån varandra. Användaren kan omöjligen ha förflyttat sig från den ena till den andra platsen under den tid det gäller. Aktiviteterna kan vara samtidiga eller följa på varandra. – Upptäckt av omöjlig resa tyder på att en obehörig använder en behörig användares inloggningsuppgifter. Sådan upptäckt är därför en funktion i många säkerhetssystem för företagsnätverk. Ett problem är att användning av VPN kan ge vilseledande information om var användaren befinner sig.

[it-säkerhet] [7 mars 2021]

Dagens ord: 2021-03-15