omöjlig resa

(impossible travel) – samtidiga eller nästan samtidiga aktiviteter, knutna till samma användare på två eller flera platser långt ifrån varandra. – En omöjlig resa är när det är omöjligt att användaren har förflyttat sig från den ena till den andra platsen under den tid det gäller. Aktiviteterna kan vara samtidiga eller följa på varandra. – Upptäckt av omöjlig resa tyder på att en obehörig använder en behörig användares inloggningsuppgifter. Sådan upptäckt är därför en funktion i många säkerhetssystem för företagsnätverk. – En komplikation är att användning av VPN kan ge vilseledande information om var användaren befinner sig.

[it-säkerhet] [ändrad 18 oktober 2021]

Dagens ord: 2022-05-15