on-premises software

lokalt körda program – program som lagras och körs i lokalerna hos det företag som använder dem. Detta till skillnad från program som körs i molnet. Kallas också för on-prem software. – Se också on-premises.

[mjukvara]