One hundred year study on artificial intelligence

(AI100) – projekt som under hundra år ska studera och försöka förutsäga hur artificiell intelligens påverkar hur människorna lever, arbetar och roar sig. – Projektet inleddes 2014 på initiativ av Eric Horvitz (erichorvitz.com)Microsoft Research, och genomförs av Stanford‑universitetet. Projektet leds av en kommitté av framstående experter. – Se ai100.stanford.edu.

[ai] [forskningsprojekt] [3 september 2017]

Dagens ord: 2023-02-15