semantik

  1. – i språkvetenskap: veten­skapen om ordens be­tydelser. Detta är den ur­­sprung­liga be­­ty­delsen;
  2. – i systemutveckling: de termer som används i be­­skriv­ningen av it‑system och hur man an­vänder dem, och som har väl de­fi­ni­erade be­­tyd­elser i det samman­­hanget. En väl ut­formad semantik gör att man på ett klart och en­­tydigt sätt kan be­skriva de före­mål, pro­cesser och be­­grepp som kan existera inom ramarna för systemet (se onto­logi);
  3. – om datateknik som behandlar text i naturliga språk: ordens be­tydelser, så som en människa förstår dem, till skillnad från orden som god­tyckliga följder av tecken. – Läs också om den semantiska webben.

– På engelska: semantics.