Open WebOS

operativsystemet webOS med öppen käll­kod. – Hewlett-Packard släppte käll­koden fri i början av 2012 och startade ett ut­vecklings­projekt för systemet, inlednings­­vis med personal från Hewlett-Packard. – Pro­jektet, som numera stöds av LG, har funnits på webosproject.org (nere i maj 2017, troligen för gott, men kopia finns på Internet Archive).

[linux] [nerlagt] [ändrad 14 maj 2017]