OpenNMS

en plattform för nätverks­administration och nätverksövervakning, skriven i Java och med öppen källkod. – Projektet OpenNMS in­leddes 1999, och har sedan dess vandrat mellan olika ägare – se Wikipedia. Numera är det The order of the green polo (länk, brukar fungera) som står bakom. OpenNMS hette först Bluebird. – OpenNMS kan laddas ner gratis från opennms.com. (NMS – network management system.)

[nätverk] [ändrad 19 september 2019]