OpenNMS

en plattform för nätverks­administration och nätverksövervakning, skriven i Java och med öppen källkod. – Projektet OpenNMS in­leddes 1999, och har sedan dess vandrat mellan olika ägare – se Wikipedia. – I många år var det The order of the green polo (OGP) som utvecklade OpenNMS, men den organisationen las ner 2021 – se denna länk. Numera är det OpenNMS Group (opennms.com) som står bakom. – OpenNMS finns i en kommersiell (Meridian) och en gratis (Horizon) version. Horizon kan laddas ner från opennms.com/horizon. – OpenNMS hette först Bluebird(NMS – network management system.)

[nätverk] [ändrad 14 april 2022]