ordningstal

tal som anger någots plats i en ordningsföljd. – Ordningstal skrivs så här med siffror: trettonde blir 13:e, fjortonde blir 14:e, femtonde blir 15:e, tjugoförsta blir 21:a. Alltså siffra/siffror, kolon och bara sista bokstaven i ordningstalet. Ordnings­tal från första till tolfte bör skrivas med bokstäver, men kan givetvis skrivas med siffror: 1:a, 2:a och så vidare. Även högre ordnings­tal kan skrivas med bokstäver om ordet blir kort, till exempel den tusende.  – På engelska: ordinal numbers. – Datum skrivs med enbart siffror: den 7 april 2020.

[språktips] [tal] [ändrad 7 april 2020]