ordskur

(word burst) – hastig ökning av användningen av ett visst ord (vilket kan mätas på webbsidor och bloggar).

[språkteknik] [ändrad 7 januari 2018]