overloaded command

instruktion som ger olika resultat i olika sammanhang. – Termen overloaded command används om webbprogrammering. Det kan göras mer eller mindre genomtänkt. Ett vanligt exempel är knappen home som kan ta besökaren till olika sidor på samma webb­plats. Detta anses mindre genomtänkt. Mot­satsen kallas för generic command. – Jämför med överskuggning (overloading).

[programmering] [webbpublicering] [ändrad 10 januari 2022]