overloaded command

instruktion som ger olika resultat i olika samman­hang. Termen används om webb­programmering. Detta kan göras mer eller mindre genom­tänkt. Ett vanligt exempel är knappen home som kan ta besökaren till olika sidor på samma webb­plats. Detta anses mindre genom­tänkt. Mot­satsen kallas för generic command.

[programmering] [webbpublicering] [ändrad 1 september 2020]