överskuggning

(overriding) – i objektorienterad programmering: angivande att en metod i en subklass ska användas i stället för den metod som subklassen har ärvt från en överordnad klass. Detta görs när den ärvda metoden av någon anledning är olämplig i subklassen. En överskuggande metod har samma namn och samma argument som metoden som den överskuggar. – Överskuggning ska inte förväxlas med överlagring (overloading). Se också polymorfism.

[programmering] [ändrad 9 oktober 2018]