källdata

datamängd som är indata i sökningar, analys och maskininlärning. Resultatet kallas för måldata. När man talar om källdata i stället för indata vill man markera att datamängden har valts ut för ett bestämt ändamål eller har hämtats från en bestämd källa.  – På engelska: source data. – Läs också om datakälla.– Om det gäller maskininlärning talar man också om träningsdata.

[data] [maskininlärning] [ändrad 3 april 2023]