panoramafrihet

rätt att fotografera och filma konstverk och byggnader på allmän plats och att publicera bilderna. – Panoramafrihet är en inskränkning i upphovs­rätten som finns i många länder. I Sverige motsvarar det närmast åter­givningsrätt. Så som den svenska lagen är skriven har man rätt att avbilda konstverk och byggnader på allmän plats. Men det står inte uttryckligen att man får sprida avbildningarna, till exempel på internet. Formuleringen är grunden för ett omstritt utslag från 2016 i Högsta domstolen, se under återgivningsrätt (länk här ovanför). – Under 2016 pågick en kampanj för att stärka panorama­friheten i EU. – På engelska: freedom of panorama, för­kortat fop.

[foto] [upphovsrätt] [ändrad 24 april 2017]

Dagens ord: 2016-06-16