panoramafrihet

term för rätten att fotografera och filma konstverk och byggnader på allmän plats och att publicera bilderna. – Panoramafrihet är en begränsning av upphovsrätten i många länder. I Sverige motsvarar det närmast återgivningsrätt. (Termen panoramafrihet finns inte i svensk lag.) Så som den svenska lagen är skriven har man rätt att avbilda konstverk och byggnader på allmän plats. Men det står inte uttryckligen att man får sprida avbildningarna, till exempel på internet. Formuleringen är grunden för ett omstritt utslag från 2016 i Högsta domstolen, se under återgivningsrätt (länk här ovanför). – Under 2016 pågick en kampanj för att stärka panoramafriheten i EU. – På engelska: freedom of panorama, förkortat FOP.

[foto] [upphovsrätt] [ändrad 17 maj 2018]

Dagens ord: 2016-06-16