Pause Break

en funktionstangent som finns på standardtangentbord. Den saknas på tangentbord som är avsedda enbart för Mac. Ursprungligen användes den för att göra en paus eller ett avbrott i ett pågående program. Den saknar funktion i de flesta vanliga nya program, men används fortfarande ibland av programutvecklare. Trycker man på Windows-tangenten och Pause Break samtidigt får man upp systeminformation.

[tangentbord] [ändrad 15 januari 2018]