Pause Break

en funktionstangent som finns på fullstora standardtangentbord. – Pause Break saknas på tangentbord som är avsedda enbart för Mac, och saknas också ofta på tangentbord för bärbara datorer och på virtuella tangentbord. Tangenten Pause Break fanns först på teleprintrar. På datorer användes den ursprungligen för att göra en paus eller ett avbrott i ett pågående program. Den saknar funktion i de flesta vanliga nya program, men används fortfarande ibland av programutvecklare. Trycker man på Windows‑tangenten och Pause Break samtidigt får man upp systeminformation.

[tangentbord] [ändrad 10 september 2021]