teleprinter

elektrisk skriv­maskin för skrift­lig kom­mu­ni­ka­tion över tele­nätet. Det man skriver på den ena tele­printern i ett samtal skrivs sam­tidigt ut på papper på den andra. – Teleprintrar var skrivarna, kommunikationssystemet hette Telex. – Tele­printrar har sedan länge ersatts av data­kom­mu­ni­ka­tion. Förr användes tele­printrar också som skrivare i it-system, se tty. De har också använts för kom­mu­ni­ka­tion mellan döva och hörsel­skadade, se tdd.

[för- och bihistoria] [telekom] [ändrad 11 september 2017]