teleprinter

elektrisk skriv­maskin för skrift­lig kommunikation över telenätet. – Det man skriver på den ena teleprintern i ett skriftligt samtal skrivs direkt ut på papper på den andra. – Teleprintrar var skrivmaskinerna, kommunikationssystemet hette Telex. – Teleprintrar har sedan länge ersatts av datakommunika­tion. Förr användes tele­printrar också som skrivare i it-system, se tty. De har också använts för kommunikation mellan döva och hörselskadade, se tdd.

[för- och bihistoria] [telekom] [ändrad 22 december 2021]