pdb

förkortning för protein data bankfilformat för beskrivning av proteinmole­kyler (eller andra stora molekyler). pdb-formatet beskriver molekylernas tredimensionella struktur så att de kan ritas upp och visas av lämp­liga program. – Läs mer här. – Filformatet utvecklades på amerikanska Brookhaven National Laboratory (länk) för en databas över proteiner. Numera förvaltas databasen av organisationen RSCB (rcsb.org).

[biovetenskap] [filformat] [forskning] [förkortningar på P] [ändrad 2 april 2018]