personal data store

(PDS) – personlig datatjänst – användar­styrd tjänst för hantering av personupp­gifter. – I en personlig datatjänst kan användaren lagra data om sig själv (namn, adress, familj), sin meritförteckning, intressen, kontakter och annat på tjänsten. Hon kan också ange regler för hur uppgifter ska lämnas ut, bero­ende på vem som efterfrågar dem. En PDS har ett API (programmeringsgräns­snitt) som andra kan använda för att hämta uppgifter. – Kallas också för personal data service, personal data cloud och annat liknande. – Se också OpenPDS och internet of me.

[personuppgifter] [ändrad 26 augusti 2021]