personal data store

(PDS) – personlig datatjänst – användar­styrd tjänst för hantering av personupp­gifter. Användaren kan lagra data om sig själv (namn, adress, familj), sin merit­för­teckning, intressen, kontakter och annat på tjänsten. Hon kan också ange regler för hur upp­gifter ska lämnas ut, bero­ende på vem som efterfrågar dem. En PDS har ett API (pro­gram­me­rings­gräns­snitt) som andra kan använda för att hämta uppgifter. – Kallas också för personal data service, personal data cloud och annat liknande. – Se också OpenPDS och internet of me.

[personuppgifter] [ändrad 31 december 2018]