openPDS

en personlig datatjänst (PDS) som granskar förfrågningar om personuppgifter från företag, myndig­heter och appar. – open­PDS installeras på smarta mobiler. När en app på mobilen begär till­gång till använd­a­rens personuppgifter får den då inte direkt till­gång till dessa data. De för­medlas genom openPDS som avgör vilka upp­gifter som ska lämnas ut. Detta sker i enlighet med regler som användaren har angett. openPDS meddelar också användaren vilka som har begärt att person­upp­gifter ska lämnas ut. – Programmet har utvecklats på MIT Media Lab. – Se openpds.media.mit.edu. – Jäm­för med Genom­synlig.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 13 maj 2019]