phi

förkortning för personal health information. Kan oftast översättas med journaldata.