phile

annan stavning av file, fil. Stavningen phile användes runt 1990 på BBS:er om filer som beskrev metoder för hackning. Stavningen med ph- anknöt till ord som phreaking.

[filer] [jargong] [ändrad 7 juni 2018]