pikobasstation

(picocell) – liten bas­station för mobil­tele­foni med täckning i ett mindre område, som i en byggnad. Ingår i det vanliga mobil­telefoni­nätet. Används för att ge bättre för­bindelse där signalen är svag eller för att avlasta det vanliga mobil­nätet på platser där många ringer. – Piko är ett multipelprefix, men här används termen inte i exakt betydelse. – Jäm­för med femtobasstation och mikrobas­station.

[mobilt] [ändrad 30 maj 2020]