pixel counting

”att räkna pixlar” – att stirra på bildskärmen i stället för att arbeta.

[arbetsliv] [jargong] [ändrad 1 april 2020]