pleonasm

enfaldigt framhävande av självklar information, som i ”en rund cirkel” eller ”ett ihåligt rör”. Alla cirklar är runda och alla rör är ihåliga, så adjektiven tillför inget. – Jämför med redundans och tauto­logi.

[språk] [ändrad 4 september 2018]