poison pill

    1. – avstängnings-SMS: se giftpiller;
    2. – ”hajbur”, ”hajpulver” – ett sätt att avskräcka från fientliga uppköp av företag (genom regler i bolagsordningen). Det finns två huvudtyper:
      • – en regel som ger befintliga aktieägare, men inte uppköparen, rätt att köpa fler aktier till lågt pris vid hot om uppköp;
      • – rätt för existerande aktieägare i det köpta företaget att köpa aktier i det uppköpande företaget till lågt pris.

[företag och ekonomi] [it-säkerhet] [ändrad 8 september 2020]