PoisonTap

ett verktyg för intrång i en låst dator. – PoisonTap är ett program som kan köras på en Raspberry Pi, som i sin tur ansluts till ett USB‑uttag på den dator som ska angripas. PoisonTap får den angripna datorn att tro att den kommunicerar direkt med internet, när den i själva verket kom­mu­ni­cerar via PoisonTap. (Datorer som är i gång, men i vänteläge, och eventuellt också lösenords-skyddade, brukar fortsätta att kommunicera med inter­net.) PoisonTap kan därför komma åt och spara känslig in­for­ma­tion. Detta behöver bara ta någon minut, sedan kan PoisonTap avlägsnas. Den installerar också en bakdörr, så att angriparen efteråt kan komma åt den angripna datorn på distans. – PoisonTap ut­veck­lades 2016 av Sammy Kamkar (samy.pl), läs mer på denna länk. Där finns också tips om hur man skyddar sin dator.

[attacker] [dataintrång] [ändrad 3 september 2019]