polling

avfrågning – i data- och telekommunikation: kort anrop till dator, fax eller annan utrustning. – Avfrågning kan göras för att kontrollera ifall enheten är ansluten och fungerar, för att kontrollera kvaliteten på överföringen, för att meddela att enheten kan börja sända eller för att kolla om det finns ny information (som då kan sändas över automatiskt). – Verbet polla kan översättas med avfråga. – I it‑slang (föråldrad) står polla för att skicka och hämta sin e-post. – Se också ping. – I andra sammanhang kan engelska polling stå för enkät, omröstning.

[elektronisk kommunikation] [jargong] [ändrad 14 augusti 2021]