polyglott

flerspråkig. Om datorprogram: skrivet i två eller flera programspråk. Om data­bashanterare: som kan hantera olika typer av databaser på ett en­het­ligt sätt. – På engelska: polyglot.

[databaser] [programspråk] [ändrad 29 juli 2020]