portfölj

beteckning på en organisations it-tillgångar. – En portfölj omfattar it‑system, applikationer, pågående projekt och annat – allt inom it som kan sägas ha ett värde i pengar för organisationen. Termen anspelar på aktieportfölj. – Portföljhantering (portfolio management) är strävan att göra tillgångarna i portföljen så lönsamma som möjligt genom att avyttra sådant som ger ett lågt eller inget bidrag till företagets lönsamhet och anskaffa sådant som förväntas ge ett högt bidrag. – På engelska: portfolio.

[företag och ekonomi] [it-system] [18 mars 2021]