pound sign

  1. – i amerikansk engelska: tecknet # när det inte används som nummertecken, utan till exempel på en telefons knapp­sats. Knappen med # kallas då för pound key. – Hur benämning­ar­na pound sign och pound key i dessa betydelser har upp­stått är omstritt. Ett förslag är att de kommer från använd­ning­en av # för vikt­enheten pound, till exempel 5# flour för ”five pounds of flour”;
  2. – tecknet för brittiska pund, alltså £.

[tecken] [ändrad 9 juli 2020]