pound sign

  1. – tecknet för brittiska pund, alltså £;
  2. – i amerikansk engelska: tecknet # när det inte används som nummer­tecken, utan till exempel på en telefons knapp­sats. Knappen med # kallas då för pound key. – Hur be­näm­ning­ar­na pound sign och pound key i dessa betydelser har upp­stått är omstritt. Ett för­slag är att de kommer från an­vänd­ning­en av # för vikt­enheten pound, till exempel 5# flour för ”five pounds of flour”. – Mer typografi.