presentation

(engelska) – bildspel, framställning, uppvisning, föredrag, presentation – visning, beskrivning och förklaring av en tankegång eller ett förslag för publik. Vanligtvis är det underförstått att detta görs med stöd av ett bildspel, oftast framställt med programmet Powerpoint.