probe

avsökning – test av ifall en databas eller del av databas är till­gäng­lig för frågor (queries). Detta är viktigt i system med många sam­tidiga an­vändare som låser data­basen eller delar av den när de gör änd­ringar, stryk­ningar eller tillägg. – Även: to probe – att öppna en databas, göra ändring, strykning eller tillägg och sedan stänga data­basen.

[databaser] [ändrad 18 oktober 2018]