databaslåsning

det att bara en användare i taget kan ändra, lägga till eller ta bort data i en databas eller del av en databas. Den första användaren låser först och låser sedan upp när hon är färdig. Syftet är att förhindra att oförenliga ändringar görs samtidigt. – Låsningen kan gälla för hela databasen, en sida eller en rad. Det är ett sätt att bevara databasens referensintegritet. – På engelska: database locking. – I system med många användare kan låsningar leda till att stora delar av databasen är låsta vid varje tidpunkt, vilket minskar effektiviten. Det finns därför företag som utvecklar låsningsfria databashanterare. – Se också checka ut.

[databaser] [ändrad 7 februari 2019]