procedurell

(procedural) – om program: uppbyggd som en procedur, det vill säga ett antal instruktioner som ska genomföras i en bestämd ordning – se procedurspråk.

[programspråk] [ändrad 21 augusti 2019]