procedurspråk

programspråk som kräver att instruktionerna anges i en bestämd ordning. Programmeraren anger steg för steg vad datorn ska göra för att lösa ett problem. När alla instruktioner har genomförts i rätt ordning har man lösningen på problemet. – Basic, C och Pascal tillhör den gruppen. Alternativ är deklarativa språk och, på en högre abstraktionsnivå, objektorienterade språk. (Procedurspråk har villkor, hopp och subrutiner, så de exekveras inte exakt likadant varje gång, men det ändrar inte grundidén.)

[programspråk] [ändrad 14 oktober 2018]