protocol data unit

(PDU) – i datakommunikation: en datamängd som har en bestämd största storlek och som hanteras som en enhet i ett nätverk. Enheten innehåller vanligtvis både nyttolast (information till mottagaren) och adressinformation. I datakommunikationsmodeller som är indelade i lager, som OSI, finns det en PDU för varje lager. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [4 februari 2018]