protocol data unit

(PDU) – i OSI-modellen: en datamängd som har försetts med den adressinformation som ska tillföras på det lager i OSI-stacken som den behandlas på. – Den tillförda informationen är data som behövs för teknisk överföring av meddelandet. Varje lager i OSI-stacken tar emot PDU:er från lagret närmast ovanför. PDU:n blir då råmaterial för det mottagande lägre lagret och kallas då för service data unit, SDU. Det lägre lagret lägger till ytterligare data – SDU:n blir då en PDU igen – och lämnar över till lagret närmast under. Detta upprepas tills proceduren när det fysiska lagret, som skickar i väg datamängden till mottagaren. Hos mottagaren tar meddelandet den omvända vägen, alltså från det fysiska lagret uppåt genom OSI-stacken. Varje lager hos mottagaren läser de adressdata som motsvarande lager hos avsändaren har lagt till. – PDU:er har en högsta tillåtna storlek, som varierar mellan olika slags datakommunikation – se maximum transmission unit, MTU. Varje lager kan därför behöva dela upp datamängden i mindre delar.

[osi] [20 februari 2021]