maximum transmission unit

(MTU) – den största tillåtna storleken på en protocol data unit, PDU, i ett nätverk. – Vad som är den största tillåtna storleken varierar. För version 4 av internetprotokollet (IP) varierade det från 68 byte till 64 kibibyte, för version 6 av internetprotokollet kan det vara allt från 1280 byte till 4 gibibyte. Ju högre MTU, desto mer effektivt blir nätverket, i synnerhet när det gäller stora datamängder. Det beror på att varje PDU innehåller adressinformation och nyttolast, och ju större MTU, desto mer nyttolast i förhållande till adressinformationen. – Meddelanden delas vid behov upp i mindre delar på den nivå av OSI‑stacken där det upptäcks att de är för stora.

[osi] [20 februari 2021]